Enigma 50 A michelangelo paradigma Enigma 52 Re-produkcik Enigma 56 Kp- al- rsok Enigma 64 Emberek s nem frakkok Enigma 65 Egy msik Mednynszky

Enigma no. 58.

A Zádor Anna-forráskiadás negyedik, utolsó kötete.
Beszélgetések Zádor Annával (Matits Ferenc, Tímár Árpád, Bardoly István).
Fatsar Kristóf Zádor Anna kertművészeti tanulmányairól. Fülep Lajos kiadatlan írása. Tóth Károly beszélgetése Rózsa György művészettörténésszel.
Marno János versei.

Enigma no. 59.

Összeállítás Gerevich Tibor, a Horthy-éra művészetörténész-kultúrpolitikusa és a római iskola kapcsolatáról, vendégszerkesztő Molnos Péter.
Gerevich Tibor a korabeli sajtóban megjelent interjúinak gyűjteményével, a velencei biennálék katalóguselőszavainak fordításával.
Nóvé Béla összeállítása Gogolák Lajos és Gerevich Tibor kapcsolatáról, Gogolák Lajos Genthonról, Gerevichről és Szekfűről szóló szövegeivel.

Enigma no. 60.

Gerevich Tibor művészettörténész pályájának korai szakaszáról Markója Csilla tanulmánya. Bardoly István az esztergomi keresztény múzeum történetéről, Gerevich működése 1915 és 1921 között a dokumentumok tükrében.
Gerevich Tibor levelei Szabó Miklósnak, Genthon Istvánnak, Dutka Máriának, Négyesi Lászlónak, Szekfű Gyulának és másoknak.
Kerny Terézia tanulmánya Gerevich portéikonográfiájáról.
Fülep Lajos nekrológja.

Enigma no. 61.

Markója Csilla, Mojzer Miklós, Jovánovics György köszöntik Marosi Ernő művészettörténészt.
Tisztelgő tanulmányok Marosi Ernő kutatásai kapcsán Fülep Lajosról: Gosztonyi Ferenc, Tímár Árpád. Kőszeghy Péter az irodalomtudomány és a művészettörténet kapcsolatáról.
„Kontaktusba kerülni a művekkel”: Rényi András írása egy Rembrandt önarcképről. Mészáros István, Ujvári Péter, Széphelyi F. György tanulmányai.
Műemlékvédelemről Somorjay Sélysette, Galavics Géza, Gábor Eszter és Bardoly István írásai.

Enigma no. 62-63.

Az „Emberek, és nem frakkok. A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai” című háromkötetes tankönyvértékű tanulmánygyűjtemény és adattár két újabb kötete, melyben Pulszky Károlyról, Palágyi Menyhértről, Ybl Ervinről, Rózsaffy Dezsőről, Felvinczi Takács Zoltánról, Antal Frigyesről, Wilde Jánosról, Gombosi Györgyről található pályakép. A válogatást Szilágyi János György Meller Péterről, Marosi Ernő Fülep Lajosról, Zrinyifalvi Gábor Németh Lajosról szóló tanulmányai egészítik ki.

Enigma no. 64.

Az Enigma 64. száma a vizuális retorika fiatal tudományágának alapszövegeit közli Blaskó Ágnes és Margitházi Beja válogatásában. Keith Kenney és Linda M. Scott „A vizuális retorika irodalmának áttekintése” című, a diszciplínába bevezető szövege arra vállalkozik, hogy olvasmányos módon demonstrálja, illetve kategorizálja a vizuális retorikai elemzések lehetséges megközelítéseit.

Oldalak

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer