Enigma 50 A michelangelo paradigma Enigma 52 Re-produkcik Enigma 56 Kp- al- rsok Enigma 64 Emberek s nem frakkok Enigma 65 Egy msik Mednynszky

Enigma no. 51.

Kétkötetes Lesznai-olvasókönyv első kötete Török Petra szerkesztésében. Forráskiadás és tanulmánygyűjtemény Lesznai Annáról, a Vasárnapi Körről, a Nyolcak művészcsoportról, Kaffka Margitról, Ritoók Emmáról, Jászi Oszkárról és sok más kortársukról.
Lesznai Anna leveleivel, képeivel, naplójegyzeteivel, archív felvételek kíséretében, Török Petra, Majoros Judit, Barki Gergely, Gantner Brigitta Eszter, Földes Györgyi tanulmányaival.
Zrinyifalvi Gábor Lépték és méret II. rész.

Enigma no. 52.

Lesznai Annáról és a Kezdetben volt a kert című kulcsregényéről: a Lesznai-összeállítás második kötete, Török Petra szerkesztésében. Benne Jászi Péter, Repiszky Tamás visszaemlékezése, Lenkei Júlia írása és Markója Csilla tanulmánya Lesznai Anna, Ritoók Emma és Kaffka Margit regényeiről.
Lesznai és a képzőművészet, Lesznai és a mese: Bajkay Éva, Gellér Katalin, Szilágyi Judit, Fehéri György tanulmányai.
Lesznai Anna leveleivel, korabeli fotókkal és dokumentumokkal.
Marno János olvasónaplója, Zrinyifalvi Gábor: Lépték és méret III. rész.

Enigma no. 53.

Az Enigma 50., Goya művészetével foglalkozó számának folytatása, mely a híres Fekete festmények értelmezéseivel foglalkozik.
Werner Hoffmann, Robert Hughes, Fred Licht, Markója Csilla tanulmányaival, Goya művészetelméleti szövegének és leveleinek fordításával.
Marno János versei és olvasónaplójának folytatása.
Zrinyifalvi Gábor Lépték és méret tanulmányának befejező része.

Enigma no. 54.

Zádor Anna (1904-1995), a magyar művészettörténet-írás nagyasszonya, vagy ahogy tanítványai becézték, a „Mama” a 80-as és a 90-es években készült interjúit adja közre az Enigma négy kötetben, kortársak és barátok visszaemlékezéseivel együtt. Zádor Anna nem csupán a művészettörténet-írás intézményesülésének volt tanúja, sőt, egyetemi oktatóként, Hekler Antal professzor, majd Fülep Lajos munkatársaként aktív részese, hanem szerkesztői tevékenysége révén a Horthy-, és a Kádár-éra vezető értelmiségi köreinek alapos ismerője.

Enigma no. 55.

A Zádor Anna-forráskiadás második kötete. A Zádor-interjúkat Mojzer Anna, Tímár Árpád és Hegyi Lóránd készítette. A beszélgetések szövegét R. Várkonyi Ágnes, Ruttkay Kálmán, Roska Tamás emlékezései és archív fotók kísérik, valamint Sümegi György tanulmánya egészíti ki.

Enigma no. 56.

Kortárs művészeti összeállítás az animáció és a hiperanimáció (3D animáció) műfajairól, Varga Zoltán vendégszerkesztésében, Maria Lorenzo Hernandez, Robert Russett, Varga Zoltán, Zrinyifalvi Gábor tanulmányaival.
Marno János versei.

Enigma no. 57.

A Zádor Anna-forráskiadás harmadik kötete. Az interjúkat Beke László, Zwickl András, Tímár Árpád, Bardoly István készítették.
A Zádor Annával készített interjúkat Kelényi György visszaemlékezése vezeti be. Markója Csilla Zádor Annáról és Mednyánszkyról szóló tanulmányával.

Enigma no. 58.

A Zádor Anna-forráskiadás negyedik, utolsó kötete.
Beszélgetések Zádor Annával (Matits Ferenc, Tímár Árpád, Bardoly István).
Fatsar Kristóf Zádor Anna kertművészeti tanulmányairól. Fülep Lajos kiadatlan írása. Tóth Károly beszélgetése Rózsa György művészettörténésszel.
Marno János versei.

Enigma no. 59.

Összeállítás Gerevich Tibor, a Horthy-éra művészetörténész-kultúrpolitikusa és a római iskola kapcsolatáról, vendégszerkesztő Molnos Péter.
Gerevich Tibor a korabeli sajtóban megjelent interjúinak gyűjteményével, a velencei biennálék katalóguselőszavainak fordításával.
Nóvé Béla összeállítása Gogolák Lajos és Gerevich Tibor kapcsolatáról, Gogolák Lajos Genthonról, Gerevichről és Szekfűről szóló szövegeivel.

Enigma no. 60.

Gerevich Tibor művészettörténész pályájának korai szakaszáról Markója Csilla tanulmánya. Bardoly István az esztergomi keresztény múzeum történetéről, Gerevich működése 1915 és 1921 között a dokumentumok tükrében.
Gerevich Tibor levelei Szabó Miklósnak, Genthon Istvánnak, Dutka Máriának, Négyesi Lászlónak, Szekfű Gyulának és másoknak.
Kerny Terézia tanulmánya Gerevich portéikonográfiájáról.
Fülep Lajos nekrológja.

Oldalak

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer