Enigma 50 A michelangelo paradigma Enigma 52 Re-produkcik Enigma 56 Kp- al- rsok Enigma 64 Emberek s nem frakkok Enigma 65 Egy msik Mednynszky

Enigma no. 75

Enigma 75. szám: Derkovits-olvasókönyv II. (Ára: 900Ft) Bakos Katalin és Zwickl András a Derkovits-kiállításról, Molnos Péter a Derkovits-perről, Derkovits Gyuláné levelei, Derkovits Gyula művészi pályafutásának sajtóvisszhangja 1932-37 Marno János versei Zrinyifalvi Gábor: Az interaktív kép 2. rész

Enigma no. 74

Enigma 74. szám: Derkovits-olvasókönyv I. (Ára: 900Ft) Derkovits Gyula önéletrajzi írása és versei, Derkovits Gyuláné visszaemlékezései, Derkovits Gyula művészi pályafutásának sajtóvisszhangja 1921-29, Bajkay Éva Derkovits bécsi szerepléseinek német nyelvű recepciójáról, Kusler Áges és Szeredi-Merse Pál Derkovits és a kortárs fotográfia kapcsolatáról – Markója Csilla bevezetőjével Marno János és Radics Viktória levélváltása

Megjelent az Enigma 67. száma

Az Enigma 67. számában Müllner András folytatja az előző számban megkezdett, az allegória a (neo)avantgárd művészetben betöltött szerepéről szóló válogatását Craig Owens kultikus szövegének második részével, továbbá saját tanulmányával, mely teljesen új szemszögből mutatja be Erdély Miklós művészetét, és Kádár Anna Bódy Gábor képnyelvének benjamini aspektusait vizsgáló elemzésével.

Megjelent az Enigma 66. száma

Az Enigma 66. száma amerikai művészetkritikusok allegóriával és avantgárddal kapcsolatos tanulmányaiból tartalmaz egy kisebb, Müllner András, az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékének vezetője által összeállított válogatást. Két átfogó, hiánypótló, kanonikus tanulmány foglalkozik olyan allegorizáló tendenciákkal és impulzusokkal, melyek a magyarországi (a maga korában a tűrt és tiltott határán mozgó) neoavantgárd művészetben szintén hatottak.

Megjelent az Enigma 65. száma

A 2010-es év talán legjelentősebb művészeti eseménye a pécsi Janus Pannonius Múzeum új kiállítóterében, a Modern Magyar Képtárban megrendezett, a Nyolcak művészcsoport (Kernstok Károly, Berény Róbert, Czóbel Béla, Márffy Ödön, Tihanyi Lajos, Orbán Dezső, Pór Bertalan és Czigány Dezső) 1909 és 1912 közötti tevékenységét bemutató tárlat volt. A helyzet jelenlegi állása szerint a kiállítás május közepétől szeptember közepéig a budapesti Szépművészeti Múzeumban is megtekinthető lesz. A kiállításhoz kapcsolódóan jelentetjük meg a Nyolcak vezéregyéniségének, Kernstok Károlynak a berlini emigrációban írt naplóit és leveleit. A napló létezéséről már régóta tudni lehetett, de csak a kiállítást kísérő kutatómunka során került elő, kiolvasása és megjegyzetelése közel egy évig tartott.

Vajdovich Györgyi – Varga Zoltán: A vámpírfilm alakváltozatai

A vámpírfilm a populáris kultúra egy népszerű és meglehetősen sokszínű szegmense. A vámpírfilm hatása jóval túlterjed a film határain, s az itt megmintázott vámpír figurája ma már a vizuális médiumok legkülönbözőbb területein fellelhető; a képregényekben vagy a számítógépes játékok között csakúgy megtalálhatjuk, mint a reklámok világában. A vámpírfilmek nemcsak filmes szempontból érdekesek: e populáris mítosz sokat elárul lelki szorongásainkról, társadalmi problémáinkról.

Zrinyifalvi Gábor: Mi a szobor és a plasztika? A plasztikus kép formái

A festőművész és művészetteoretikus legújabb könyve, melyben a „plasztikus képek” különböző megjelenési formáit vizsgálja. A kötet olvasásakor olyan képelmélet bontakozik ki előttünk, amely a képről való gondolkodást az interdiszciplináris tudományos és filozófiai vizsgálódás középpontjába emeli, s egyenrangúvá teszi a nyelv, a társadalom, a természet jelenségeinek vizsgálatával.

„Emberek, és nem frakkok.” A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai, 1-3.

Az Enigma háromkötetes különszámában művészettörténészek beszélnek elődeikről, nagy magyar művészettörténészekről, kritikusokról, esztétákról, gyűjtőkről és muzeológusokról, kutatókról és professzorokról, azokról, akik a magyar művészettörténet-írás XIX. századi kezdetei óta alapítói és hivatott művelői a művészettel való tudományos célú foglalatosságnak. A közel negyven tanulmányt a tárgyalt művészettörténész pályájának lexikonszócikk-szerű összefoglalása követi, és recepciójára is kitérő bibliográfia zárja le.

Markója Csilla: Egy másik Mednyánszky

Tíz év kutatómunka után megjelent Markója Csilla művészettörténész Mednyánszky-monográfiája, melyben 400 oldalon, közel 150 színes és 250 fekete-fehér illusztráció segítségével, vadonatúj koncepció alapján, és az életmű nehezen hozzáférhető, szlovák köz- és magángyűjteményekben őrzött darabjaival együtt tárgyalja a különc báró rejtélyekkel teli életét és nem kevésbé rejtélyes művészetét.

Enigma no. 50.

Összeállítás Goya művészetéről, magyarul még soha nem publikált, Zapater barátjához írott (olykor erotikus) leveleivel, a leveleket kísérő rajzokkal és Sarah Symmons bevezető tanulmányával, illetve Martin Warnke alapvető, a Caprichos egyes lapjairól szóló tanulmányával.
Marno János Goya-ciklusával és Tandori Dezső versével, valamint Zrinyifalvi Gábor Lépték és méret című tanulmányának első részével.

Oldalak

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer